Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemeen

Despert.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom is van Wijnen Despert & Co N.V. met maatschappelijke zetel te 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, Zagerijstraat 25, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0476.082.532. De klant kan via voornoemde webwinkel, wijn, wijnpakketten, geschenken en wijn accessoires aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de “on-line” bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Wijnen Despert & Co N.V. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Wijnen Despert & Co als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door Wijnen Despert & Co N.V.. De algemene voorwaarden van Wijnen Despert & Co N.V. heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege Wijnen Despert & Co N.V. ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van Wijnen Despert & Co N.V. verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.


Prijzen

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling. (voor meer informatie gelieve met ons contact op te nemen of de rubriek verzendkosten na te lezen)


Betaling

Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden van toepassing voor aankopen op onze website: • Bankkaart (Bancontact) • Per overschrijving • Contant bij levering Voor alle online bestellingen wordt een betaling geëist alvorens de goederen worden geleverd!


Voorraad

Wijnen Despert & Co N.V. behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. Wijnen Despert & Co N.V. behoudt zich eveneens het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer in voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal Wijnen Despert & Co N.V. de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.


Levering en leveringstijd

Wijnen Despert & Co N.V. zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren, maar kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor leveringen die te laat aankomen. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan Wijnen Despert & Co N.V. doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres, fax,...) en te laten registreren waarop hij/zij bereikbaar is. De vermelde levertijden doen in hoofde van Wijnen Despert & Co N.V. geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen de 5 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van Wijnen Despert & Co N.V., dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Wijnen Despert & Co N.V. is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Wijnen Despert & Co N.V. gedragen. Wijnen Despert & Co N.V. verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de afleverbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico. Bestellingen worden uitgeleverd via onze eigen distributiedienst of via een externe transportfirma DPD.


Eigendomsvoorbehoud

Wijnen Despert & Co N.V. behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.


Plaats van levering

De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar


Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan Wijnen Despert & Co N.V. Tel. 03/238.05.84 of via mail: info@despert.be


Annulering koopovereenkomst

Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. Wijnen Despert & Co N.V. verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen indien deze een kurksmaak heeft (zie onze rubriek kurkgarantie) of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening, kasticket of factuur en dit tot maximum 2 maanden na de aankoop. De uiteindelijke eindbeslissing over de omwisseling ligt te allen tijde bij Wijnen Despert & Co N.V.


Recht op teruggave

Niet goed, geld terug! Wijnen Despert & Co N.V. biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de afleverbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door Wijnen Despert & Co N.V., kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert Wijnen Despert & Co N.V. zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen. Wijnen Despert & Co N.V. aanvaardt geen "Tevreden of geld terug" retour voor de volgende producten: • Geopende flessen die toch niet proefde naar de persoonlijke verwachtingen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering. • Flessen wijn met een rekening, kasticket of factuur ouder dan 2 maanden. • Onvolledige, beschadigde of vuile artikels. • Kelderresten Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.


Privacy

De persoonlijke gegeven die de klant Wijnen Despert & Co N.V. bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van Wijnen Despert & Co N.V. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen, diensten, promoties en acties. Indien de klant niet meer wenst gecontacteerd te worden door Wijnen Despert & Co N.V. voor commerciële doeleinden, dient hij dit te melden via info@despert.be


Leeftijdsrestrictie

Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen. Bestellingen worden steeds afgehaald in onze winkels of thuis geleverd door onze eigen leveringsdienst. Deze transacties zullen enkel plaatsvinden als we zeker zijn dat aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt.

Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering of afhaling wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij weldegelijk de minimumleeftijd van 16 of 18 jaar heeft bereikt; eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.


Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Wijnen Despert & Co N.V. en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. En eventuele geschillen zullen ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het gebied waar de maatschappelijke zetel van Wijnen despert & Co N.V. gevestigd is.


Kurkgarantie

Wanneer U een wijn met kurksmaak heeft, mag u deze, de fles zo vol mogelijk met de originele kurk, retourneren naar Wijnen Despert & Co N.V.. Wij zullen deze zonder problemen omruilen door eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (de jaargang kan dus wijzigen). Wij betalen echter in geen enkel geval een fles met kurksmaak terug. Kurksmaak-wijnen worden enkel omgeruild! OPGELET: Deze service is enkel geldig met mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs (kassa, ticket of factuur) en dit tot maximum 1 jaar na aankoop van de wijn.


Levering aan huis

Indien u gekozen heeft voor "Levering aan huis" zal Wijnen Despert & Co N.V. uw bestelling steeds binnen een termijn van 5 werkdagen leveren op het door u ingegeven leveringsadres (ENKEL IN BELGIË) . De leveringen aan huis gebeuren via onze eigen distributiedienst of via een externe transportfirma DPD. Klik hier voor meer info over de prijzen betreffende verzendingskosten.


Verzendkosten

Bij Wijnen Despert & Co N.V. kan u rekenen op een snelle levering. Hier volgt een overzicht van onze leveringskosten voor België (alle flessen worden verzekerd verzonden dwz in dubbeldikke breukvrije dozen of in de originele verpakking) • Aankopen kleiner dan 200 euro: Leverkost 10 euro over gans België (dit wordt automatisch verrekend bij uw online aankopen) • Aankopen groter dan 200 euro: Gratis levering over gans België Voor verzendingen vanuit België naar een EU land zijn er per land verschillende toeslagen. Voor meer info gelieve met ons contact op te nemen!

Algemene voorwaarden

   Algemeen

Despert.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom is van Wijnen Despert & Co N.V. met maatschappelijke zetel te 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, Zagerijstraat 25, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0476.082.532. De klant kan via voornoemde webwinkel, wijn, wijnpakketten, geschenken en wijn accessoires aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de “on-line” bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Wijnen Despert & Co N.V. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Wijnen Despert & Co als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door Wijnen Despert & Co N.V.. De algemene voorwaarden van Wijnen Despert & Co N.V. heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege Wijnen Despert & Co N.V. ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van Wijnen Despert & Co N.V. verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.


Prijzen

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling. (voor meer informatie gelieve met ons contact op te nemen of de rubriek verzendkosten na te lezen)


Betaling

Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden van toepassing voor aankopen op onze website: • Bankkaart (Bancontact) • Per overschrijving • Contant bij levering Voor alle online bestellingen wordt een betaling geëist alvorens de goederen worden geleverd!


Voorraad

Wijnen Despert & Co N.V. behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. Wijnen Despert & Co N.V. behoudt zich eveneens het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer in voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal Wijnen Despert & Co N.V. de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.


Levering en leveringstijd

Wijnen Despert & Co N.V. zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren, maar kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor leveringen die te laat aankomen. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan Wijnen Despert & Co N.V. doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres, fax,...) en te laten registreren waarop hij/zij bereikbaar is. De vermelde levertijden doen in hoofde van Wijnen Despert & Co N.V. geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen de 5 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van Wijnen Despert & Co N.V., dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Wijnen Despert & Co N.V. is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Wijnen Despert & Co N.V. gedragen. Wijnen Despert & Co N.V. verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de afleverbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico. Bestellingen worden uitgeleverd via onze eigen distributiedienst of via een externe transportfirma DPD.


Eigendomsvoorbehoud

Wijnen Despert & Co N.V. behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.


Plaats van levering

De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar


Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan Wijnen Despert & Co N.V. Tel. 03/238.05.84 of via mail: info@despert.be


Annulering koopovereenkomst

Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. Wijnen Despert & Co N.V. verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen indien deze een kurksmaak heeft (zie onze rubriek kurkgarantie) of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening, kasticket of factuur en dit tot maximum 2 maanden na de aankoop. De uiteindelijke eindbeslissing over de omwisseling ligt te allen tijde bij Wijnen Despert & Co N.V.


Recht op teruggave

Niet goed, geld terug! Wijnen Despert & Co N.V. biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de afleverbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door Wijnen Despert & Co N.V., kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert Wijnen Despert & Co N.V. zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen. Wijnen Despert & Co N.V. aanvaardt geen "Tevreden of geld terug" retour voor de volgende producten: • Geopende flessen die toch niet proefde naar de persoonlijke verwachtingen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering. • Flessen wijn met een rekening, kasticket of factuur ouder dan 2 maanden. • Onvolledige, beschadigde of vuile artikels. • Kelderresten Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.


Privacy

De persoonlijke gegeven die de klant Wijnen Despert & Co N.V. bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van Wijnen Despert & Co N.V. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen, diensten, promoties en acties. Indien de klant niet meer wenst gecontacteerd te worden door Wijnen Despert & Co N.V. voor commerciële doeleinden, dient hij dit te melden via info@despert.be


Leeftijdsrestrictie

Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen. Bestellingen worden steeds afgehaald in onze winkels of thuis geleverd door onze eigen leveringsdienst. Deze transacties zullen enkel plaatsvinden als we zeker zijn dat aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt.


Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering of afhaling wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij weldegelijk de minimumleeftijd van 16 of 18 jaar heeft bereikt; eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.


Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Wijnen Despert & Co N.V. en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. En eventuele geschillen zullen ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het gebied waar de maatschappelijke zetel van Wijnen despert & Co N.V. gevestigd is.


Kurkgarantie

Wanneer U een wijn met kurksmaak heeft, mag u deze, de fles zo vol mogelijk met de originele kurk, retourneren naar Wijnen Despert & Co N.V.. Wij zullen deze zonder problemen omruilen door eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (de jaargang kan dus wijzigen). Wij betalen echter in geen enkel geval een fles met kurksmaak terug. Kurksmaak-wijnen worden enkel omgeruild! OPGELET: Deze service is enkel geldig met mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs (kassa, ticket of factuur) en dit tot maximum 1 jaar na aankoop van de wijn.


Levering aan huis

Indien u gekozen heeft voor "Levering aan huis" zal Wijnen Despert & Co N.V. uw bestelling steeds binnen een termijn van 5 werkdagen leveren op het door u ingegeven leveringsadres (ENKEL IN BELGIË) . De leveringen aan huis gebeuren via onze eigen distributiedienst of via een externe transportfirma DPD. Klik hier voor meer info over de prijzen betreffende verzendingskosten.


Verzendkosten

Bij Wijnen Despert & Co N.V. kan u rekenen op een snelle levering. Hier volgt een overzicht van onze leveringskosten voor België (alle flessen worden verzekerd verzonden dwz in dubbeldikke breukvrije dozen of in de originele verpakking) • Aankopen kleiner dan 200 euro: Leverkost 10 euro over gans België (dit wordt automatisch verrekend bij uw online aankopen) • Aankopen groter dan 200 euro: Gratis levering over gans België Voor verzendingen vanuit België naar een EU land zijn er per land verschillende toeslagen. Voor meer info gelieve met ons contact op te nemen!