Inloggen

Al eerder bij ons besteld? Dan kunt u hier inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Nieuw bij Despert?

Als u nieuw bent bij Despert, kunt u hier een account aanmaken.

Winkelmandje ( artikelen)

Uw winkelmandje bevat momenteel de volgende producten:

Totaal:   € 0,00
AFREKENEN

Despert hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In geval u toch persoonlijke informatie wordt gevraagd worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be.

Despert geeft u daarbij de volgende garanties:
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (on- line) te realiseren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
Despert treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.